A B O U T U S
新韵豪陶瓷-品牌
新韵豪陶瓷在现代主义风格发展的基础上,逐渐延伸出一种更强调“本质”、更减少设计的主观意识,更简化复杂作品理念的设计风格,新韵豪称之为“简意”式风格。是以“简意,更需要范儿”为定位的高端陶瓷品牌这是一种...

PRODUCT SHOW

400×800系列

400×800系列

PRODUCT SHOW

800×800系列

800×800系列

PRODUCT SHOW

600×1200系列

600×1200系列

PRODUCT SHOW

750X1500系列

750X1500系列

3

3

3

3

J O I N U S
NEWS CENTER